نتیجه آزمون

اطلاعیه

«اطلاعیه»

قابل توجه پذیرفته شدگان آزمون کتبی دفتریاری مورخ 3/6/1396

 

به اطلاع آن دسته از متقاضیانی که نام آنها بعنوان قبولی اعلام گردیده است می رساند زمان انجام اختبار (مصاحبه شفاهی) و سایر مراحل، متعاقباً از طریق اداره کل ثبت استان مربوطه اعلام خواهد شد. ضمناً صرف اعلام قبولی در آزمون کتبی حقی را برای متقاضی ایجاد نمی نماید بلکه قبولی نهائی منوط به احراز تمام شرایط قانونی می باشد.

 

 اداره کل امور اسناد و سردفتران

بمنظور دریافت نتیجه آزمون لطفا شماره ملی 10 رقمی خود را وارد نمایید.
کد ملی : *
 از درج خط فاصله و حروف در شماره ملی خودداری کنید